اشتباه کرده ای حوا!

 

یک سیب

چه سرخ

چه خوش عطر

ارزش آواره کردن مارا نداشت...

داشت؟

/ 2 نظر / 13 بازدید
amir

به جرم وسوسه چه طعنه ها که نشنیدی حوا … پس از تو همه تا توانستند آدم شدند ؛ چه صادقانه حوا بودی و چه ریاکارانه آدمیم !!!

امیر حسین

سلام.اینارو خودت میگی؟بدون اغراق خیلی قشنگن.افرین ادامه بده[عینک]