کاش می دانستیم که در سرزمین عشق، جبر حکمفرما نیست...

کاش می دانستیم که نمی توان کسی را به اجبار به دوست داشتن واداشت...

/ 1 نظر / 10 بازدید
amir

کاش می شد همدلی را قاب کرد ساکنان شهر غم را خواب کرد کاش می شد نور چشمان تورا جانشین تابش مهتاب کرد....