چقدر حقیرند مردمانی که

 نه جرات دوست داشتن دارند و نه اراده ی دوست نداشتن

نه لیاقت دوست داشته شدن و نه متانت دوست داشته نشدن

با این حال

         مدام شعر عاشقانه می خوانند...

/ 1 نظر / 6 بازدید
mahoor

زیبا بود وب جالبی داری[دست]