جملات زیبا و گرانبها برای زندگی +عکسهای پس زمینه فوق العاده زیبا

برای ساختن یک دنیای خوب باید

مصالحی خوب به کار ببریم ، مانند

عشق . با مصالحی از قبیل : خشم ،

نفرت ، جاه طلبی و آزمندی چگونه

می توانیم دنیایی خوب بسازیم ؟

" کریشنا مورتی "


 
ایمان دارم که قشنگترین عشق، 

نگاه مهربان خداوند به بندگانش است ...

پس من تو را به همان نگاه می سپارم ،

و می دانم تا وقتی که پشتت به خدا گرم است ،

تمام هراس های دنیا خنده دار است ... 


 
ساده باش ؛

اما ساده قضاوت نکن نیمه ی پنهان آدم ها را 

ساده زندگی کن ؛

اما ساده عبور نکن از دنیایی که تنها یکبار تجربه اش می کنی 

ساده لبخند بزن ؛

اما ساده نخند به کسی که عمق معنایش را نمی فهمی 

ساده بازگرد ؛

وبه یاد داشته باش :

هیچکس ارزش زانو زدن و شکسته شدن ارزش هایت را ندارد …

"گاهی خودت را زندگی کن "... 


/ 0 نظر / 88 بازدید