عکسهای عاشقانه جدید/عاشقانه های زیبا

زیبایی ها را چشم میبیند و مهربانی ها را دل !

چشم فراموش میکند اما دل هرگز !

پس بدان که تا زمانی دل زنده است

فراموش نخواهی شد …

نوشته هایم تکه هایی از وجود من است


بخوان تا پازل وجودم را بسازی


نگاه من پر از حرفهای ناگفته است...

بی تو هیچ نمی خواهم 

نه آسمان ،

نه زمین،

نه باران،

نه خیس شدن نه تازگی ،

نه طراوت، 

گرمای دستانت را به من بده … 

همه چیز را از من بگیر 

/ 0 نظر / 60 بازدید