انگار خدا در " صدایتـــــ " کدئیــن تزریق کرده... 

با من کــه حرفـــ میزنی درد هایمــ را تسکیـــن می دهــی ...! ♥ ♥


/ 2 نظر / 17 بازدید
پوریا

خدا بهت رحم کرده مرفین بهت تزریق نکرده. وگرنه طرفو به ملکوت اعلی می فرستادی!!!