دوباره...

سیب بچین حوا...

بگذار...

از اینجا هم...

بیرونمان کنند...

خسته ام...

روزگاریست...

شیطان...

فریاد می زند:

آدم پیدا کنید...

سجده می کنم...

/ 0 نظر / 6 بازدید