نیمـہ شَب اَست اتـاقِ تـاریڪ ...


تـَخت خوابـَـم ... بـآلِـش خـیسـَـم ...


و بــآز مَنـم


ڪـہ اَز درد בِلتَنـــگے ...


مُچـآلـہ میشَــوم زیـــرِ پَتـــو ...


تمـآم اُستـخوآטּ هایـَـم تیـــــــر میکِشَـב


تَــ ــرڪ ڪَرבَטּ یــآב تــــو ...


از تَـرڪ اِعتیـــــاב هَــم

 سخت تر است

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید