عاشقانه های بسیار زیبا +عکسهای زیبا و جدید

 "عشــق" لیاقـت میخواهد؛

و "عاشــق" شدن، جــرات...

همیــشه در پـیِ کســــی بـاش کـه

بـا تمـــامِ:

کاستــی ها و کمــی ها و عیــب هایـت،

حاضــر باشـد به "تـــو" عشــــق بــورزد..

و تــو را بـه همـــه ی دنیــــا نشــان بـدهــد

و بگویـــد کــه:
 
ایــن" تمـــــامِ دنیـــــایِ مـــن اســت

زنـــدگــے ♡❤

زندگے پر از گره هایـے ست،

که تو آن را نبسته اے ...

اما باید تمام آنها را ...

به تنهایــے باز کنــے ، 

تنهاے تنها … !

ولــے اگر به خدا ❤ توکل کنــے ،

او گره ها را یکے یکے برایت باز مے کنــد ... !

عــشـــق ♡❤اگر عشــق باشد !

هم خنده هایت را دوست دارد ، هم گریه هایتـــ را ...

هم لحظه های شادابی ات را می پسندد ،

هم روزهای بی حوصلگی اتـــ را ...

هم دقایق پر از ازدحامت را همراهی میکند ،

هم دقایق تنهایی اتـــ را ...

عــشـــق♡❤ اگر عشــق باشد !

/ 5 نظر / 57 بازدید
پوریا

درسته لیاقت میخواد جمله قشنگی بود ممنون

mahbubeh

عالی متن احساسی و زیبا لایک داره 2000000

mahbubeh

عالی متن احساسی و زیبا لایک داره 2000000[قلب]

کلبه تنهایی

کسانی که به من می گویند تو به جهنم می روی و ما به بهشت، مرا خوشحال می کنند. چون مطمئن می شوم که با آن ها به یک جا نمی روم