جوجه :))

جوجه جوجه طلایی
                                 نوکت سرخ و حنایی
           تخم خودرا شکستی
                                                     چگونه بیرون جستی

                                            گفتا جایم تنگ بود
                                                                       دیوارم از سنگ بود
 
                       نه پنجره نه در داشت
                                    نه کسی ازمن خبر داشت
                                                            یه تکون دادم به خود من

مثل رستم پهلوان
                     تخم خود را شکستم
                                             تندی به بیرون جستم
 
/ 0 نظر / 13 بازدید