خدایا تمام خنده های تلخ امروزم را می دهم
 

   یکی از آن گریه های شیرین کودکیم را
 

پس بده

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید