به سلامتی..

به سلامتی کسی که وقتی بغلش کردم

تنم لرزید

نه واسه خوشحالی یا عشق بازی

واسه ترس از فردای بذون اون!

/ 1 نظر / 13 بازدید
مصطفی

الناز جان پستهایی که گذاشتین خیلی قشنگ هستن. امیدوارم همیشه موفق باشین