...

 دلگیرم از مرغ هایی که دانه خوردنشان پیش ما بود

و حالا برای دیگران تخم می گذارند

ولی می دانم روزی

بوی کباب شدنشان به مشامم می رسد ...!

/ 0 نظر / 12 بازدید