متن های بسیار زیبا و احساسی

گاهی همه ی زندگی ات...

در یک " تو "

خلاصه می شود...

" تو" در خلوتم قدم میزنی و صدای پای " تو"

می شود ملودی آرام ذهن من ...

هر ردی که از من بگیری به " تو" میرسد...

" تو" می شوی دنیای من ...

" تو" می شوی نیاز من ...

" تو" می شوی همه ی من ...

آهای ِ روزگار !!
 
برایم مشخـــص کن 

اینبــار کــدام سازت را کوک کــرده ایی 
 
تا برایم بزنـــی 

می خواهـــم رقصــم را با سازت هماهنگ کنم ... !!
 
ای روزگاری که هرسازی میزنم
 
تو هم ساز ناسازگاری بردست گرفته ای

 
اینبار میخواهم با ساز تو برقصم

شاید ناسازگاریهایت برایم تمام شود

شاید دیگر کسی دل کسی را نشکند

شاید قطره اشکی از چشم کسی برروی گونه ای نیفتد

شاید صدای خنده های کودک سه ساله

به قدری بلند باشد

که صدای هق هق کودکی دیگر به گوش نرسد

 پس بزن سازت را کوک کن تا من برقصم .....!!!!!!!!
 
 
/ 0 نظر / 135 بازدید