جــاے خالے اتـــ رآ

بــآ فـــرض پُر کرده ام...

........

حـــرآمــشــ بـــآد  آنکه پُر کـَــرد جاے مــرا

/ 1 نظر / 10 بازدید
سمیرا

م «حیّ علی الفّلاح » او خونین بود هم سجده بی سلاح او خونین بود افسوس که چند ساعتی بعد نماز پیشانی ذوالجناح او خونین بود . . .