متن احساسی و زیبا +عکس زیبا

نه از زمانه

نه از زمین

که من از دست خودم خسته ام!

از این ذهن پریشانم

از این حس درد آلودم

از این هذیان های گاه و بیگاه

از این روح سردرگمم

چرا بی راهه بروم؟

من از دست خودم خسته ام…

اینجا من هستم...

تنها و چتری که بسته است...

دلتنگم...

و منتظر باران...

که قطره هایش بهانه ای باشد...

برای نمناک بودن لحظه هایم...

برای تنهاییم ..

 

/ 0 نظر / 55 بازدید