عاشقانه های زیبا+ عکس

قدر آدمهایی که دوستتان دارند را

بیشتر از چیزهایی که دوستشان دارید بدانید ...

به موهایت سنجاق بزن

باد تحمل این همه پریشانی را ندارد

من به باد سوء ظن دارم

به تو که می رسد

نسیم می شود...

بعضی ترانه ها را 

می توان بارها و بارها گوش داد ...

بعضی انسان ها را 

می توان بارها و بارها دوست داشت ... 

بخـنــد هــرچـنــد غـمـگینــی

بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــی

فـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگیــــری

زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت ...

بخنـــد

ببخــش

و فرامـوش کـــن

هــرچـنــد میدانم ...

آســـان نــیســـت...

/ 1 نظر / 78 بازدید
سارینا

[تایید][بغل] وبلاگت عالیه اگه خواستی به وبم بیا و نظر بده [لبخند]