تَحــــــــمُل کـــردن قَشــــنــگه....

اگــــه قـــرآر بـــآشه روزی بــِـه تـــو بـــرسم

انتظـــآر آســـونه...

اگــــــر قـــرآر بـــآشه تـــورو ببینـــم

زنـــــــدگی شیـــرینه....

اگـــــر قـــرآر بـــآشه دستـــآتو بگیـــرم

مُشــــکـــلـــآت حـــــل میشــه

اگـــــــر قـــرآر بـــآشه روزی بــِــه پـــــآت بمیرم

اَشکـــــــآم بــِه لبخنـــد تبــــدیـــل میشه

اگــــــر یــــه بـــآر ببوسمـــت!!!

و...

و لبخنـــــــدهـــآم دوبــــآره بـــه اَشک تبــــدیل میشـــه

اگــــه ببینم خیــــــــــــــآل رفتن داری

امــــــــــآ بدون دوست دارم

اَز پُشــت این همه فـــآصله

اَز پُشـــت این همــه حَــــــــــــرف

دوست دارم تـــــــــــآ بی نهـــــــــآیت عشقم

__________________________________________________________
 
 
 
شــــــــــــــــــــــــآیــد

 

اهــــــآی رقـــیــب...

یـــــآدت باشـــد...

کَــــم حــــــوصلــه ست..

ظــاهــرش جــدی...امـــآ دلـــی دارد کــه مهــربــآنی اش بــه وسعـــت یــک اُقــیانــوس اَست!!

بَــد قـُـول نیست...امـــآ کــــم می اورد و ســر قــولش نِمـــی مــآند!!

هــمیــشه دنبــآل بهـــآنه اسـت...بهـــآنه دَســتـــش نَـــده!!

خســــته کــه بــآشــد تنهــآیش بگــذآر!!!

اگـــــر نــآرآحتت کـَــــرد...

بــِــــــــه لَحــن صــدایش تـــوّجــه نکــن!ً!َ

اَگــــــــــــــر پــشیمانی درآن مــــوج می زد...

دیـــــــــگر اصـــــرار بــه عـــذرخواهـــی نَکـــن!!

چـــــــــــــون مغــــرور است!!...

بـــــه حُــــــــــــــرمت دوست داشتـتن غـــرورش رآ نَشکــن!!

نــــوازشش کُــن...بــــه نــوازش نیــآز دآرد!!

راز دار بــــــآش...همیشــه نیـــآز دآرد خــــــــــودش را خــــــــــآلی کنــد!!

اگـــــــــــــر دیــدی لــج کَــرد...عیـــب نــدآرد کـــوتـــآه بیــآ!!

چَنـــــــــــد وقـــتی کِــه میگـــذرد خـــود بــه خـــود از کــآرش پشیــمآن می شـــود..

ازهمیــن حـــآلا بــــدآن کِـــه...

هیــچ وقــت تــو رآ بــه رفیـــق هــآیَش تــرجیح نمی دهــد!!!!!!!

امــــــــــآ عصـــبانیتش!!!!

خــــودم هـــم هـــنوز بــــآ آن کنــــــــآر نیآمـــدم...

شــــــــــآید تــــــــو بتــوآنــــــــــی!!

شــــــــآیــــــد...

___________________________________________________________________

 

 

 

 

 
احســــــــــــــــــــاس مَن...

 

دســتـــانـــــــــــِ مـــــرا بـــگـــیـــــــــــــــــــــــر...

حســـــرتــــــــــــــ  نمیــــــگـــــذارد تـــــــو را فـــراموشـــــ  کنم

و عِشــــــقــــــ مانـِعی ایسـتــــــــــــ قلبی

تنهـــــــــــــــــــا نگاه تو می تواند مانـِــع از اینـــــــ مرگــــــ شود

"دوســتتــــــ دارمــــــ"

و....

_______________________________________________________

 

...بـــــــــــــــــاز هم بگـــو

...اهـــستـــــه به ســــــــــــــوِیــــــت قدم برمیدارم

...باهــــر قدم تپش قلـــبــم بیــشـــتر میشود

...انـــگار در حال پـــــروازم

...حالـــــــم دســــت خودم نیســـت

...میخواهــــم زودتر به تو بـــــرسم

...میخواهــــم انقــدر به تو نزدیک شوم تا  نفس هایــــ گـــرمت با صورتم برخـــور کند

...انقـــدر که صدای قلبت را بشنوم

...انگـــاه دستانت را میگـــیــرم!!!

...در نگــــاهـــــــــت خیـــره میشـــوم

...اه...خدای من

...چقـــــدر این دستان مرا ارام میـــکند

...چقـــــدر این نگــاه به من ارامش میدهد

...مــــــــــرا در اغوش میکشِــــی

....اغــــوشت جاییست برای فـــرار از همه ی دلهره و نگرانی ها

...دیگــــــــــــــــــــر

...دیگـــــــــــر هیچ چیــــز نمیخواهم جز این!

...این اغــــوش متعلق به من بــاشـــد

...این نــــگـــاه از ان مــن بــاشـــد

...این دستان گرمت برای من بــاشــد

...بگو باز هم عین همیـــشه بگـــو

....باز هم در گوشم زمـــزمه کن

...زمــــزمه کن تا ارام گیرم

زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمه کن
 
 

 

  

 

/ 11 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
anne

وب قشنگی داری

atii

سلام وب عالی داری[گل]

پریسا

سلام عزیزم... وبت خییییییلی قشنگه....

شاديسا

عالى بود [قلب]عزىزم[لبخند][شوخی][ماچ]

ملیکا خوشمله

سلام عزیزم وبت عالیه......خوشحال میشم به وب دخملونم سربزنی و نظر بدی خواستی لینک کن میسیییییییی http://pinkkiss.blogfa.com

لایک

علیرضا

سلام وب قشنگی داری خوشحال میشک به منم سر بزنی

mehdy96

سلام خوشحال میشم به من هم سر بزنی آبجی الناز صدای ما رو از پشت شیشه ی مانیتور می شنوید... مانیتوری که الان ، خیلیا پشتش بغض دارن مانیتوری که الان ، خیلیا دستشون زیر چونشونه در ضمن ، پشت همین مانیتور هم خیلیا دلشون گرفته.....

نهال

alie.ba darde man hamkhuni dare kheili