پست های ارسال شده در خرداد سال 1392

وقْــــتـــــی بـــا یــِه نـَفَــــــر خـوشْــحــــــــالــی ، نـیـــــازی بِه دومــیـش نــیــســــــتـــــــ ! بــــِـــفَـهْـم ...    ادامه مطلب
/ 9 نظر / 30 بازدید
انصاف نیست...دنیاآنقدرکوچک باشد که آدم های تکراری راروزی هزاربارببینی...وآنقدربزرگ باشد... که نتوانی آن کس راکه دوست داری حتی یک بارببینی...     ادامه مطلب
/ 14 نظر / 37 بازدید
نمیﺗﻮﺍﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ"ﻣﺠﺒﻮﺭ" ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﯽ... "ﻣﺠﺒﻮﺭ" ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺴﯽ... ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﺭﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯽ... ﻫﺮﮐﺲ ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 31 بازدید