پست های ارسال شده در شهریور سال 1392

متن عاشقانه-عکسهای عاشقانه جدید

تنـــــهایـــــی یعنـــــی….ایـــــن همـــــه آغـــــوش بـــــرات بـــــازهاما تـــــو همونـــــو میخـــــوای که بهـــــت پشت کـــــرده…   فــــرﻕ ﺍﺳﺖ ﺑﯿــــﻦ ﮐﺴــــﯽ ﮐــــﻪﻓــــﻘــــﻂ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﻣــــﯽ ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 53 بازدید