پست های ارسال شده در مهر سال 1392

  مـــــیدرخشی … میـــــتابی … امـــــــا دوری !” ماه ” بـــــودن همین است     خوشبختی داشتن کسی است…   که بیشتر از خودشتــــــــــو را بخواهد…وبیشـــتر از تــــــــو…...هیـــــــــــچ نخواهد..وتــــــــــو ... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 37 بازدید