پست های ارسال شده در تیر سال 1393

عاشقانه های زیبا +عکس زیبا

بـی تـــو ،حـتّــــی بـــاران هــــــمبــــــوی ِ تشنـــــگی می دهـــــــد ...   ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﺸﻖﺍﺳﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﻭﺝ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺶﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ    تنها ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 34 بازدید

عاشقانه های فوق العاده زیبا

تنهـ ــ ــــــایــــﮯ را בوستـــــــــ בارمــــ بــﮯ בعوتـــــــ مــــﮯ آیـــב بـــﮯ منتــــــ مــــﮯ مانــــב بـــﮯ خبـــــر نمــﮯ روב   یک عالمه اتفاق دوره ام کرده اند  نه ... ادامه مطلب
/ 39 نظر / 27 بازدید