پست های ارسال شده در مرداد سال 1393

عاشقانه های جدید +عکس/متن عاشقانه

تو را خودم چشم زدمبس که نوشتمت میان نوشته هایم بی‌آنکهاسپند بچرخانممیان واژه‌ها . . . عــــاشقانه هایمتـــــمامی ندارد!وقتی تـــــــــــــــوبـــــهــــتریناتــــفـاقزندگـــی ام ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 48 بازدید