پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1394

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘــــــــﯽ ﯾﻌﻨـــــﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ" ﺧﺪﺍﻭﻧــــــﺪ " ﺁﻧﻘـﺪﺭ ﻋﺰﯾــــــﺰﺕ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻭﺟــــﻮﺩﺕ ﺁﺭﺍﻣﺒﺨـــﺶ ﺩﯾﮕـــــــــﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ      برایـــم مثـــل " بهـــار" مــی مانـــیآمـــدنـــت را همیشـــهتحـــویـــل مـــی گیــــرم زندگی جیره مختصری استمثل یک ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 24 بازدید

عکسهای عاشقانه زیبا و رمانتیک+مطالب عاشقانه

دلــــــــــــــم ؛برای تمـــام حـرفــ هایی کــه نمیــزنـیتنــــــگ است ... !!!   ظهور می کنیسرساعت عشق وقت قدقامت دلهنگام سجده بر اشکوقتی که تمام عناصر عالمیک ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 30 بازدید