پست های ارسال شده در آبان سال 1394

عاشقانه های زیبا+ عکس

وقتــــی چــاره ای نـمـــی مـــانـد؛وقـتــــی فـقـط مـی تـوانـی بـگـــویی؛هـــر چـه بــــــادا بــاد ...حــتـی اگــــر؛دلِ کــــوه را هـــم داشـتـــه باشـــی؛گــــریـه ات مـــی گـیـــرد... تــ♠ــو پلکــــ میزنے و مــــטּ . . .בلمــ تنگــــ مےشــوב ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید