یادت در ذهنم و عشقت در قلبم 

و عطر مهربانیت در تمام وجودم است 

                                عزیزم محبت را در پاکی نگاهت 

                      و صداقت را در وجود مهربانت معنی کردم

 وبدان که زیباترین لحظه هایم در کنار تو بودن است

/ 0 نظر / 14 بازدید