گفتند : ستاره را نمی‌توان چیدگفتند : ستاره را نمی‌توان چید

 و آنانکه باور کردند 

برای چیدن ستاره

حتی

دستی دراز نکردند.

اما باور کن

که من به سوی زیباترین و دورترین ستاره

دست درازکردم

و هرچند دستانم تهی ماند

اما چشمانم لبریز ستاره شد!

/ 1 نظر / 12 بازدید
mohammadtehrani

نمیذونم چرا ولی دلم گفت برای این مطلب نظر بنویسم هرچند که نمیدانم چه بنویس[گل]