روزگارا تو اگر سخت به من میگیری
باخبر باش که پژمردن من آسان نیست
گرچه دلگیرتر از دیروزم
گرچه فردای غم انگیز مرا میخواند
لیک باور دارم که خوشی ها کمتر نیست
زندگی باید کرد

/ 0 نظر / 12 بازدید