مَعشوقـــــــه اے پیــــدا کـَـــــــرده ام به نـــــام روزگـــ ــ ــ ـــــار

ایــن روزهـــــا سـَـخــــت مـَــرا درآغــــــوش خویش

بــه بــ ـ ــازے گـــــرفته ا ـــــــــت !!!

/ 1 نظر / 12 بازدید
amir

محرم داره تموم میشه اما اگه میشه بمونیین