# اشعار_عاشقانه_جدید_+عکس

عاشقانه زیبا و رمانتیک زیبا +عکسهای عاشقانه

هـــمــیــشــه نــــهولــــی گـــاهـــیمــیــان بـــودن و خـــواســتـن فـ ـاصـلــه مـــی اُفــتــدوقـ ـتــهــایـــی هـــســت کـــهکـسـی را بـا تمـــام وجود میخواهــیولــــــی نــــبـــــــایــــد کــنـــارش ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 25 بازدید