# عاشقانه_زیبا_و_رمانتیک_زیبا_و_رمانتیک

عکسهای عاشقانه زیبا و رمانتیک +مطالب عاشقانه اسفند 93

خیــــلی سختهدلتـــــ گیر کنهبه قلابــــ ماهیــــگیری کــــهدلش ماهـــی نمیخوادو فقط برای تفریح اومده ماهیگیری   دیگر تنها نیستممدتی ست با تو در خودمزندگی میکنم! گاهی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 11 بازدید

عاشقانه زیبا و رمانتیک زیبا +عکسهای عاشقانه

هـــمــیــشــه نــــهولــــی گـــاهـــیمــیــان بـــودن و خـــواســتـن فـ ـاصـلــه مـــی اُفــتــدوقـ ـتــهــایـــی هـــســت کـــهکـسـی را بـا تمـــام وجود میخواهــیولــــــی نــــبـــــــایــــد کــنـــارش ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 10 بازدید

عاشقانه های جدید +عکس/متن عاشقانه

تو را خودم چشم زدمبس که نوشتمت میان نوشته هایم بی‌آنکهاسپند بچرخانممیان واژه‌ها . . . عــــاشقانه هایمتـــــمامی ندارد!وقتی تـــــــــــــــوبـــــهــــتریناتــــفـاقزندگـــی ام ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 18 بازدید
  مـــــیدرخشی … میـــــتابی … امـــــــا دوری !” ماه ” بـــــودن همین است     خوشبختی داشتن کسی است…   که بیشتر از خودشتــــــــــو را بخواهد…وبیشـــتر از تــــــــو…...هیـــــــــــچ نخواهد..وتــــــــــو ... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 18 بازدید