# عاشقانه_های_زیبا

متن احساسی و زیبا +عکس زیبا

صورتک، غصه دگر رنج شده دل یکرنگ،دوصد رنگ شده هیچکس برسر پیمانش نیست   روح مردانگی درجانش نیست   صورتک اخر دنیاست بخند مرگ این فاجعه زیباست بخند دل از ازار زمین دلگیر است اخر حادثه پیداست بخند   حواست پرت بود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید
از روی کینــه نیــست ....اگــر خنجــر بــه سینــه ات می زننــد !ایـن مردمــــان تنـــها بــه شــرط چاقـــو .....دل مـــی برند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید