# عاشقانه_های_زیبا

متن احساسی و زیبا +عکس زیبا

صورتک، غصه دگر رنج شده دل یکرنگ،دوصد رنگ شده هیچکس برسر پیمانش نیست   روح مردانگی درجانش نیست   صورتک اخر دنیاست بخند مرگ این فاجعه زیباست بخند دل از ازار زمین دلگیر است اخر حادثه پیداست بخند   حواست پرت بود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

متن های بسیار زیبا و احساسی

بلــــندتـــرین... "فریـــــاد دنیــــــا"  اشکـــــی اســت کــــه "بـــیصـــدا " از گوشـــه ی چشـــم  "جـــاری" مــی شــود! دلم تنگ شده ! برای یک حادثه ... حادثه ای شبیه کوبیدن باران به پنجره ... شبیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید
هــرزه می نامی دخــتری را که تـار مـویی بیـرون روسـری دارد یا دست عاشقی... در دست ولی مـن هـرزه تـو را می خوانم کـه هـر سخن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید
بعضــــــی ها گـــریه نمی کنند !   امــــــــــــــــــــا …   از چشـــــم هایشان معلوم است ؛   که اشکــــی به بزرگی یک سکــــوت ،   گــــوشه ی چشمشان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید