# عکسهای_عاشقانه_جدید

متن احساسی و زیبا +عکس زیبا/با تم قرمز

بعضــــی شبها حـــال عجــــیبی دارم... یــــه دلتنــــگی یـــه بغـــض، نه بخاطــــر اینـــکه تنهــــام، نــــــــــــه.... بــــه خاطــــر اینـــــکه بـــــریــــدم... حتــــــی از خــــــــودم.... این روزها سهم من از قاصدک ها،  فقط دیدن رقصیدنشان در باد است، نه براورده شدن آرزوهایم... برای نبودن  …!  لازم نیست راه ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 117 بازدید

مطالب زیبا و عاشقانه94+عکسهای زیبا

عــشـق ؛ زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست ..کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن ..خـــــدا ،بـــــرای ِ بـــــشر ..ایــــستــاده “دســـت” مــــــیـزنــــد    اگر آ به دلت بد ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 58 بازدید
هیــــــچ چیز مهم تر از بودن ؛در کنار کسی که ،دوستش داریم نیست...!     عاشـق شــدنقشنـگ تــریـن اشتبــاهـی است کــه اتفــاق افتـــاده ،از لیــلی تــا ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 39 بازدید

عاشقانه های فوق العاده زیبا

تنهـ ــ ــــــایــــﮯ را בوستـــــــــ בارمــــ بــﮯ בعوتـــــــ مــــﮯ آیـــב بـــﮯ منتــــــ مــــﮯ مانــــב بـــﮯ خبـــــر نمــﮯ روב   یک عالمه اتفاق دوره ام کرده اند  نه ... ادامه مطلب
/ 39 نظر / 31 بازدید