# عکس_عاشقانه

عاشقانه های زیبا+ عکس

وقتــــی چــاره ای نـمـــی مـــانـد؛وقـتــــی فـقـط مـی تـوانـی بـگـــویی؛هـــر چـه بــــــادا بــاد ...حــتـی اگــــر؛دلِ کــــوه را هـــم داشـتـــه باشـــی؛گــــریـه ات مـــی گـیـــرد... تــ♠ــو پلکــــ میزنے و مــــטּ . . .בلمــ تنگــــ مےشــوב ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید
چــــه سختــــــه ... به کســـی که دوسش داری بـــال و پـــر بــدی، امــــــــــــــا وقتــــی پریــــد واســـه یکــــی دیگــــه بــپره... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 30 بازدید
بدون تو،تو این خونه  هوا سردو نفس گیره چقدر بی رحم تقدیرم     دلم از غصه میمیره شبی که رفتی از پیشم      شکستم تو نفهمیدی صدات ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 26 بازدید
تَحــــــــمُل کـــردن قَشــــنــگه.... اگــــه قـــرآر بـــآشه روزی بــِـه تـــو بـــرسم انتظـــآر آســـونه... اگــــــر قـــرآر بـــآشه تـــورو ببینـــم زنـــــــدگی شیـــرینه.... اگـــــر قـــرآر بـــآشه دستـــآتو بگیـــرم مُشــــکـــلـــآت حـــــل ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 27 بازدید