# عکس_عاشقانه

متن های بسیار زیبا و احساسی

بلــــندتـــرین... "فریـــــاد دنیــــــا"  اشکـــــی اســت کــــه "بـــیصـــدا " از گوشـــه ی چشـــم  "جـــاری" مــی شــود! دلم تنگ شده ! برای یک حادثه ... حادثه ای شبیه کوبیدن باران به پنجره ... شبیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید
  میــدانــی؟  گــاهــی مغرورترین و سنگ دل ترین  ادم دنیا هم که باشی  یــک لحظـــه ،یــک آن ،  یــاد کســی روی قفســه ی سینــه ات  سنگینــی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 34 بازدید