# عکس_عشق-عاشقانه
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘــــــــﯽ ﯾﻌﻨـــــﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ" ﺧﺪﺍﻭﻧــــــﺪ " ﺁﻧﻘـﺪﺭ ﻋﺰﯾــــــﺰﺕ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻭﺟــــﻮﺩﺕ ﺁﺭﺍﻣﺒﺨـــﺶ ﺩﯾﮕـــــــــﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ      برایـــم مثـــل " بهـــار" مــی مانـــیآمـــدنـــت را همیشـــهتحـــویـــل مـــی گیــــرم زندگی جیره مختصری استمثل یک ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 22 بازدید

عاشقانه های دی ماه 93

پروردگـــــ ـارا...تورابه تمام عالـــ ــم سوگندآنگاه که عاشقی درتاریکی شبــــــــبه یاد عاشقی اشکـــــــــ میریزد...کمی نگاهش کن...!!! در مســـیرِ پیـــــدا کردنت،یک دنیــــا خاطــــــــره گــــــم ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 37 بازدید

عکس عشق-عاشقانه

ـــایــیـــز اســـتـــ ؛ انـــار نیــســتــم کــه بــرســم بــه دســـتــهــای تـــو بــرگـــم… پــر از اضـــطـــرابــ افـــتـــادنــــم   زمیـטּ گِرده یعنے….” بامن شروع کردے با منم تمومش ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 28 بازدید

متن عاشقانه-عکسهای عاشقانه جدید

تنـــــهایـــــی یعنـــــی….ایـــــن همـــــه آغـــــوش بـــــرات بـــــازهاما تـــــو همونـــــو میخـــــوای که بهـــــت پشت کـــــرده…   فــــرﻕ ﺍﺳﺖ ﺑﯿــــﻦ ﮐﺴــــﯽ ﮐــــﻪﻓــــﻘــــﻂ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﻣــــﯽ ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 48 بازدید