# متن_احساسی_و_زیبا_+عکس_زیبا

مطالب عاشقانه و احساسی جدید+عکسهای بسیار زیبا

دلتنـــگــــی یعنـی ؛  عبـور خـاطرات از ذهنت و لبخنـدی زیبا بروی لبانت، اما چند لحــظـه ی بعد شـــوری اشـــکهــایت  شیرینـــی آن خـاطره ها را از یـادت ببرنـد ... این روز ها هوای دلم هم پاییزیست…      گــآهی تنهــآ چیزی کـه آرامت میکند    رفتـــــَن است ...      **گاهی مثل ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 20 بازدید

متن احساسی و زیبا +عکس زیبا/با تم قرمز

بعضــــی شبها حـــال عجــــیبی دارم... یــــه دلتنــــگی یـــه بغـــض، نه بخاطــــر اینـــکه تنهــــام، نــــــــــــه.... بــــه خاطــــر اینـــــکه بـــــریــــدم... حتــــــی از خــــــــودم.... این روزها سهم من از قاصدک ها،  فقط دیدن رقصیدنشان در باد است، نه براورده شدن آرزوهایم... برای نبودن  …!  لازم نیست راه ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 66 بازدید
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘــــــــﯽ ﯾﻌﻨـــــﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ" ﺧﺪﺍﻭﻧــــــﺪ " ﺁﻧﻘـﺪﺭ ﻋﺰﯾــــــﺰﺕ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻭﺟــــﻮﺩﺕ ﺁﺭﺍﻣﺒﺨـــﺶ ﺩﯾﮕـــــــــﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ      برایـــم مثـــل " بهـــار" مــی مانـــیآمـــدنـــت را همیشـــهتحـــویـــل مـــی گیــــرم زندگی جیره مختصری استمثل یک ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید

متن های بسیار زیبا و احساسی + عکسهای زیبای عاشقانه

ایســــــتــــاده ام …بگـــذار ســـرنوشـــت راهـــش را بـــرود … !مـــن ،همیــن جا ،کنار قـــول هـایت ،درســــت روبــروی دوســـت داشتـــنت و در ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 16 بازدید