# مطالب_زیبا
  غـــــــــــــفلت کرده ای مـــــــــــادر ...پـــــــــــشت این قـــــــــلب عـــــــــــــاشق ،فرزنــــــــدت آرام آرام جـــــــــــــــــان میسپارد ...و تــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــو ،فرامــــــــوش کردن را به ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 24 بازدید
ملتی هستیم که فارسی حرف میزنیم! عربی دعا میخوانیم ! انگلیسی نسخه مینوسیم ! اما هیچ کدام را نمیفهمیم!  
/ 1 نظر / 29 بازدید
دفتر عشـــق که بسته شـد دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم اونیکه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود بد جوری تو ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 24 بازدید