# مطالب_زیبا
آنقدر به مردم این زمانهبی اعتمادمکه میترسم هرگاه از شادی به هوا بپرمزمین را از زیر پایم بکشند!!!
/ 0 نظر / 18 بازدید
به سلامتی گوسفندکه دلش به چوپانش خوشهاما خبر نداره کهاونم دستش با قصاب تو یه کاسه هست
/ 0 نظر / 16 بازدید