# مطالب_زیبا
وقتی تنهاییم دنبال یار میگردیم...وقتی پیداش کردیم دنبال عیب هاش میگردیم...وقتی از دستش دادیم دنبال خاطره هاش میگردیم...و باز تنهاییم... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید
خدایا تمام خنده های تلخ امروزم را می دهم      یکی از آن گریه های شیرین کودکیم را   پس بده    
/ 0 نظر / 29 بازدید