ا ےکـــــاش

 ا ےکـــــاش

    انسانها

        همانقــدرکـﮧ ازارتفاع میترسیدند

            کمــــے هم

               از پستے هراس داشتند

                   اے کـــــــــــــــــــــــــــاش

/ 0 نظر / 10 بازدید